Księża pracujący w parafii

Proboszcz:
ks. Leszek Ignacy Domagała, mgr teol., kap. J. Św., KHW, ur. 1958 (Imielno), wyśw. 1986, mian. 2010

Wikariusz:
ks. Tomasz Chojna, mgr teol., ur. 1982 (Busko Zdrój, NPNMP), wyśw. 2008, mian 2013