Bierzmowanie

* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
* świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
* wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.