Księża pracujący w parafii

Proboszcz:
ks. Leszek Ignacy Domagała, mgr teol., kap. J. Św., KHW, Kanonik Honorowy Grodzieńskiej Kapituły Katedralnej,            ur. 1958 (Imielno), wyśw. 1986, mian. 2010

Wikariusz:
ks. Leszek Puchała, mgr teol., ur. 1979 (Bobin), wyśw. 2004, mian. 2017