Chrzest

 

* akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
* wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
* dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
* zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).