Sakramenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Komunia Święta:

* metryka chrztu,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie – świadectwo katechizacji,
* w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
* wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 

Małżeństwo:

* aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
* dowody osobiste,
* ostatnie świadectwo katechizacji,
* świadectwo bierzmowania,
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
* zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb katolicki:

* akt zgonu z USC,
* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).